logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Opdateret 09.03.2020

Sønderborg Kommune har den 9. marts 2020 meddelt miljøgodkendelse til Sønderborg Spildevandsforsyning A/S, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten, som vil etablere en midlertidig plads til kartering og mellemdeponering af jord, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 6. april 2020

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger