logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse til svineproduktion.

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 21.700 smågrise 7,2-33 kg og 2.500 slagtesvin 30-115 kg, svarende til 193,79 DE, på ejendommen Overballe 23, 6310 Broager, samt udbringning af husdyrgødning på 197,55 ha tilhørende bedriften.

Godkendelsen omfatter alle arealer, der drives under bedriften, CVR-nr.: 27123910.