logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse til Urbaser A/S, Tinggårdsvej 2a, 6400 Sønderborg

Opdateret 29.09.2020

Sønderborg Kommune har den 29. september 2020 meddelt miljøgodkendelse til Urbaser A/S, Tinggårdsvej 2a, 6400 Sønderborg, som vil etablere et anlæg til omlastning og midlertidig oplag af husstandsindsamlet mad- og genanvendeligt affald samt farligt affald, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 27. oktober 2020.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.