logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nabohøring §16a miljøgodkendelse

Opdateret 21.06.2021

Partshøring miljøgodkendelse på Blans Østermark 9, 6400 Sønderborg. De høringsberettigede er underrettet særskilt med frist til 12.7.2021.