logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nature Energy Sønderborg A/S , Glansager 4C- Ansøgning om miljøgodkendelse

Opdateret 09.10.2019

Nature Energy Sønderborg A/S, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et særskilt luftrenseanlæg og afkast fra opgraderingsanlægget på biogasanlægget, Glansager 4C, 6400 Sønderborg. 

 For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, skal vi gøre opmærksom på, at enhver har ret til at:

  • se ansøgningsmaterialet
  • kommentere ansøgningsmaterialet
  • anmode om, at få tilsendt en kopi af udkast til godkendelse 
  • kommentere udkastet indenfor en frist på 2 uger fra det er modtaget.

Ansøgningsmaterialet kan fås ved henvendelse til Sønderborg Kommune på tlf. 88 72 40 83 eller erhverv-affald@sonderborg.dk.

Eventuelle kommentarer eller spørgsmål skal være modtaget af Sønderborg Kommune senest den 30. oktober 2019. Indenfor samme tidsrum kan enhver anmode om at få tilsendt ansøgningsmaterialet og et udkast til godkendelse, når det foreligger.