logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Brillevej 9, 6320 Egernsund

Opdateret 28.08.2019

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig enfamiliesbolig på ejendommen Brillevej 9, 6320 Egernsund.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring. Foruden boligen søges om nedrivning af et mindre udhus på ejendommen.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Boligen er opført i år 1900. Den fremstår i blank gulstensmurværk med rødstenssokkel, og har en beskeden detaljeringsgrad. Bygningskroppen er kompakt, og mod gaden står den symmetrisk opbyggede facade intakt; dog med etfagsvinduer og dør fra 1990’erne, der ikke er tilpasset den oprindelige byggestil. Mod havesiden bærer huset præg af flere facadeændringer.

Ejendommen ligger på hjørnet af Brillevej og Benediktesvej i Egernsund. Den oprindelige bebyggelsesstruktur er efterhånden opløst, som følge af parcelhuskvartererne fra 1970’erne og 1980’erne, der dominerer i området.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 25. september 2019 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg