logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Buskmosevej 10, 6300 Gråsten

Opdateret 07.07.2021

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Buskmosevej 10, 6300 Gråsten.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Den nedrivningsanmeldte ejendom består af en beboelsesbygning og en trempellade, som er opført i 1910 og indgår i en mindre, spredt vejbebyggelse ved Hovgård mellem Gråsten og Rinkenæs.

Beboelsesbygningen fremstår i historicistisk byggestil, hvilket fortrinsvis kan aflæses af bygningens grundform, herunder tagets profil, udhæng og beklædning med dobbelt-kanellerede teglsten. Der har sandsynligvis været snedkererede udsmykninger langs sidefrontispicens tagudhæng til gadesiden, hvilket dog er forsvundet i tidens løb.

Bygningen fremstår i rødstensmurværk på kampestenssokkel, hvor facadernes detaljeringsgrad fremstår afdæmpet. Vinduer og døre er af nyere dato. Nogle vinduer fremstår visuelt i tråd med byggeskikken, mens andre afviger både materiale- og udformningsmæssigt.

Til bagsiden er der i sin tid blevet etableret en mindre tilbygning og en større kvist i tagfladen, som arkitektonisk afviger fra ejendommens stilperiodiske byggeskik.

  Mod øst ses trempelladen, der er opført som en fuldmuret bygning med hvidpudset sokkeletage og blank rødstensmurværk i gavlene. Bygningen har som boligen en afdæmpet detaljeringsgrad og fremstår uden gennemgående facadetakt. Trempelsektionen på bygningens hovedfacader er beklædt med røde bølgeplader i stål, og taget er ligeledes beklædt med metalplader. Vinduerne består af staldvinduer af støbejern i varierende formater.

Ansøger er Vejmyndigheden hos Sønderborg Kommune, som er ved at ekspropriere ejendommen for at gøre plads til en kommende cykelsti mellem Kværs og Gråsten for at skabe forbedret trafiksikkerhed langs strækningen.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 4. august 2021by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.