logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Bygaden 11, Asserballe, 6440 Augustenborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Bygaden 11, Asserballe, 6440 Augustenborg. Ejendommen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Den historicistiske bygning er opført i år 1900, som en forpagterbolig tilhørende Asserballe præstegård. Bygningen fremstår i blank murværk af gule Flensborgtegl, hvor stiltypiske detaljer er blevet rigt anvendt til udsmykning af de taktfaste facader. Endvidere er bygningens tag udført som et saddeltag af naturrød vingetegl, hvor 2 skorstene af rødsten er placeret symmetrisk i tagryggen.

Den forhenværende forpagterbolig ligger for enden af en mindre blind stikvej i den nordvestlige udkant af Asserballe. Bygningen ligger her tilbagetrukket fra Bygaden og afgrænses her af beplantning mod syd og åben mark mod nord og vest. Den deler her matrikel med byens fredede præstegård og tilhørende lader, der er placeret mod øst.

Bygningen står i dag tom, da ejendommen er stærkt nedslidt. Især den opstigende fugt og store revnedannelser anses som problematisk.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest d. 18. maj 2018 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.