logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Dybbøl Bygade 45, 6400 Sønderborg

Opdateret 18.11.2021

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af et bevaringsværdigt énfamiliehus på adressen Dybbøl Bygade 45, 6400 Sønderborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Den nedrivningsanmeldte ejendom består af en beboelsesbygning, som er opført i 1905. Bygningen fremstår i historicistisk byggestil, hvilket kan aflæses af bygningens grundform, herunder tagets profil, udhæng og hovedfacadens detaljeringsgrad.

Langs tagkanten ses et markant gesimsbånd, og også de buede stik over vinduerne er karakteristiske. Vinduer, indgangsdør og tagmateriale stemmer ikke overens med bygningens oprindelige arkitektur.

Bygningen fremstår i rødstensmurværk som flere steder bærer præg slidtage, forvitringer og opstigende fugt. Mange steder fremstår teglstenene frostsprængte og fugerne porøse.

De øvrige bygninger på ejendommen er også søgt nedrevet, men de er ikke bevaringsværdige og er således ikke omfattet af høringen.  

Det drejer sig om en mindre butik, der markerer sig ud mod gadesiden og er etableret i 1966. Bygningen afviger arkitektonisk fra beboelsens stilperiodiske byggeskik og fremstår i en tilstandsmæssigt dårlig forfatning. Foruden denne findes bag bebyggelsen et udhus fra 1941, der bærer stærkt præg af manglende vedligehold samt et sokkelfundament fra et mindre udhus, opført i 1990.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 16. december 2021by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.