logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Firhøjvej 1, Elstrup, 6430 Nordborg

Opdateret 12.06.2022

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af 2 bevaringsværdige bygninger på adressen Firhøjvej 1, Elstrup, 6430 Nordborg. (Bygningsnr. 3 og 6)

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 3 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: https://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=998

Bygningerne, der er opført som stald og lade er ifølge BBR opført 1863 (bygningsnr. 3) og 1700 (Bygningsnr. 6.). Driftsbygningerne udgør 2 delvis tidstypisk og vinklede driftsbygninger, der er til- og ombygget gennem tiden. Den ældste del af driftsbygningerne har en centerplaceret port mod gadesiden, hvor det lange buestik er bevaret. Bygningerne er opført af hhv. gule flensborgtegl, nye tegl af standardformat og trapezplader mod den nyere del (Bygningsnr. 6). Samtidig ses murankre, initialer og årstal mod gavlenden på bygningsnr. 6.

Bygningsnr. 6 står med høj tagrejsning, hvor bygningsnr. 3 har en variation af hældningsgrad og orientering, hvor alt tagbeklædning gennem årene er udskiftet til trapezplader af stål, hvilket også ses på 2 facader mod nord og øst.

Bygningen fremstår knopskudt og ombygget, hvor driftsbygningerne autencitet begrænses til vestgavl og sydfacade på bygningsnr. 6.

Ejendommen ligger i den centralt/østlige del af landsbyen Elstrup og markerer sig ud til gaden i kraft af sin gadenære placering og orientering, der markerer gadeforløbet.
Driftsbygningerne deler matrikel med ejendommes stuehus, der er registreret med en bevaringsværdi på 3. Stuehuset indgår ikke i nedrivningsanmeldelsen.

Ansøger begrunder nedrivningsansøgningen med bygningens tekniske tilstand, herunder dårligt murværk og tage.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 6. maj 2022 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.