logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Kobberholmvej 56, Adsbøl, 6300 Gråsten

Opdateret 06.02.2020

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Kobberholmvej 56, Adsbøl, 6300 Gråsten.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Det nedrivningsanmeldte stuehus (Bygningsnr. 1) er opført i år 1877 i den historicistiske stilperiode som en trempelbygning med lav detaljeringsgrad. Bygningen fremstår delvist hvidpudset med en sort sokkel. Bygningens saddeltag er udført med udhæng og lav tagrejsning, og fremstår belagt med bølgeeternitplader. Frontfacaden fremstår med fast fagdeling og en centerplaceret dør, hvor der er tilført et åbent vindfang.

Løbende til- og ombygning af stuehuset, som udskiftning af vinduer, tag, skorsten og døre, samt skalmuring af den vestvendte gavl har sløret bygningens oprindelige arkitektoniske fremtræden.

I umiddelbar tilknytning til stuehuset, er der i år 1936 opført en stald (Bygningsnr. 2). Stalden er ligesom stuehuset opført med trempel, hvor tremplen samt tagfladerne er beklædt med pandeplader. Stalden er opført vinkelret mod stuehuset, hvilket danner et halvlukket gårdrum.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 6. marts 2020 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.