logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Langbrogade 16, 6400 Sønderborg

Opdateret 21.06.2019

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Langbrogade 16, 6400 Sønderborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Bygningen er opført i den historicistiske stilperiode, som et kompakt byhus med en høj detaljeringsgrad. Den fremstår hvidpudset med en sortmalet sokkel og et saddeltag af blådæmpede vingetagsten, der punktvis er udskiftet med vingetagsten i en naturrød nuance.

Bygningens høje facader prydes af en detaljerig teglornamentering over døre og vinduer samt ved gesimsen og gavltrekant, hvilket giver bygningen et formelt udtryk, som typisk ses ved skoler, kirker eller andre offentlige bygninger, hvilket gør byhuset til en god repræsentant for stilperioden.

Ejendommen består af et forhus samt 2 tilbygning mod gårdsiden, der har sløret bygningens oprindelige grundform samt bygningens bagfacade.

Bygningen markerer sig i det smalle gadeforløb på Langbrogade i Sønderborg, der består af et højt antal bevaringsværdige bygninger, hvor den sammen med husrækken mod øst, afspejler områdets historiske identitet og udviklingsperiode. Gadeforløbet vest for Langbrogade 16 består i dag af nyere boligbyggerier.

Ejer begrunder sin nedrivningsansøgning med, at bygningen har stået tom siden 2009 og er i dårlig forfatning.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 1. august 2019 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.