logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Mommarkvej 13 og 13a, Sønderborg

Opdateret 24.06.2019

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af 2 bevaringsværdig bygning på ejendommen Mommarkvej 13 og 13a, Vollerup, 6400 Sønderborg.

Bygningerne står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Der søges om nedrivning af et stuehus og et aftægt, der er registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen. Endvidere søges der om nedrivning af yderligere 2 driftsbygning samt et baghus på samme adresse, hvor disse ikke er registreret som bevaringsværdige.

Det klassicistiske stuehus er opført som et længehus med en afdæmpet detaljeringsgrad i år 1830. Stuehuset fremstår med pudset murværk i en hvid nuance samt sort sokkel. Bygningens vinduer fremstår originale med kittede 1-lags ruder, blå vindueskarme og hvide rammer. Bygningens hoveddør fremstår ligeledes med en original udformning og en høj detaljeringsgrad, hvor den samme blå og hvide farvesammensætning er anvendt. Bygningen stejle stråtag er udført med valm og kragetræer, hvor der i tagets rygning er bevaret en original skorsten. I tagfladerne mod syd, nord og vest findes der stråtagskviste i varierende størrelse. 

Aftægtsbygningen fra 1880 er beliggende med samme orientering som stuehuset ca. 12 meter fra stuehusets sydøstlige ende. Bygningen er opført som et kompakt hus med en afdæmpet detaljeringsgrad. Bygningen fremstår med pudset murværk i en hvid nuance samt sort sokkel. Bygningens vinduer fremstår med buet overkarm og original udformning med kittede 1-lags ruder. Bygningens hoveddør fremstår ligeledes med en original udformning og en lavere detaljeringsgrad end der ses ved stuehuset, hvor den samme blå og hvide farvesammensætning også er anvendt på døren og vinduerne. Bygningen tag er belagt med naturrød vingetegl og udført med valm. Aftægtsbygningen er gennem tiden blevet til- og ombygget, hvilket har sløret den oprindelige arkitektur og grundform.

Driftsbygningerne ligger skjult mod nord for stuehuset med nær tilknytning, hvor der dannes et halvåbent stenbelagt gårdmiljø. Driftsbygningerne indgår ikke i en arkitektonisk helhed med stuehuset og aftægtsbygningen da disse er opført med facader i hhv. hvid puds og blank murværk af nyere gule mursten og støbejernsvinduer i varierende dimensioner og udformningsprincipper.

Mommarkvej 13 og 13a er beliggende i den nordlige del af det oprindelige Vollerup. Ejendommen afgrænses mod øst, af ældre bebyggelse, hvilket består af enfamiliehuse samt Vollerup Vandrehjem, oprindeligt Vollerup husholdningsskole. Mod nord afgrænses ejendommen af et grønt areal og Vollerup – Ulkebøl vandværk. Mod vest ligger den større erhvervsvirksomhed Brdr. Müller A/S, der i dag ejer Mommarkvej 13 og 13a.

Ejer begrunder sin nedrivningsansøgning med bygningernes tilstand, specielt aftægten, hvilket de ikke vurderer er egnet til beboelse.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 1. august 2019 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg