logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Nyanlæg af drængrøft ved Lysabildgade på Sydals

Opdateret 22.07.2020

Sønderborg Kommunes ejendomskontor har søgt om tilladelse til at anlægge drængrøft på matr. nr. 26, Lysabild, Lysabild. Formålet med grøften er at beskytte nogle ejendomme på Lysabildgade mod afstrømmende overfladevand.

Dette er en høring, se vedlagte høringsbrev og udkast til tilladelse.