logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Nye affaldsregulativer i Sønderborg Kommune fra 5. oktober 2020

Opdateret 28.08.2020

Kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune har den 11. august 2020 godkendt et nyt Regulativ for husholdningsaffald og et nyt Regulativ for erhvervsaffald. Se regulativerne i dokumentboksen.

Begge regulativer træder i kraft den 5. oktober 2020 sammen med de nye ordninger for kildesortering af madaffald og emballageaffald samt miljøkasseordningen - henteordningen for farligt affald ved parcel og sommerhuse.

Sønderborg Kommune offentliggør hermed de kommende regulativer 6 uger før ikrafttræden, så borgerne i god tid er informerede om den kommende sortering. Overgangen til de kommende ordninger og regulativets ikrafttræden sker fra den 21. september til den 2. oktober, hvor affaldsbeholderne i den nuværende ordning tømmes for sidste gang.

Borgere og virksomheder bør derfor allerede fra sidste tømningsdag i den nuværende ordning sikre, at de sorterer efter den nye ordning, som fremgår af de sorteringsvejledninger, der er blevet udleveret sammen med indsamlingsmateriellet eller kan findes her.

Regulativændringerne implementerer kravene til de kommende kildesorteringsordninger fra Sønderborg Kommunes Affaldsplan 2019-30, som byrådet vedtog den 31. oktober 2018. 

Link: Affaldsplan 2019-2030

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. maj 2020 at sende regulativerne i fire ugers offentlig hørring.

Under høringsperioden fra den 18. maj 2020 til den 23. juni 2020 har forvaltningen modtaget seks høringssvar til regulativ for husholdningsaffald. Høringssvarene har medført én ændring.

Regulativerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Sønderborg Kommune den 11. august 2020.

Kontakt

Erhverv og Affald
Martin Frank Mogensen

Telefon 88 72 66 81
mfmo@sonderborg.dk