logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Nyt regulativ for husholdningsaffald i Sønderborg Kommune fra den 12. september 2021

Opdateret 13.08.2021

Byrådet i Sønderborg Kommune har den 10. august 2021 godkendt et nyt regulativ for husholdningsaffald.

Hvornår?

Regulativet træder i kraft den 12. september 2021. Sønderborg Kommune offentliggør hermed regulativ for husholdningsaffald minimum 4 uger før ikrafttræden.

Hvad betyder det?

Regulativet er ændret for at implementere affaldsbekendtgørelsens krav om indsamling af madaffald hos alle boliger. Det betyder, at de sommerhuse som ikke sorterer madaffald fra den 13. september 2021 og frem vil blive løbende tilmeldt den kommunale madaffaldsordning.

Herudover er regulativet gjort klar til en fremtidig opstart af en henteordning for tekstilaffald hos alle husholdninger. Ordningen vil blive implementeret senere i henhold til de kommende nationale retningslinjer i affaldsbekendtgørelsen.

Offentlig høring - ændringer til regulativet

Teknik og Miljøudvalget godkendte den 13. april at sende regulativ for husholdningsaffald i minimum fire ugers offentlig hørring. Under høringsperioden fra medio april til primo juni 2021 er der indkommet fire høringsvar, som har medført én ændring.

Regulativerne er godkendt af Byrådet i Sønderborg Kommune den 10. august 2021.

Kontakt

Martin Frank Mogensen
Specialkonsulent
Tlf.: 27 90 66 81
Mail: mfmo@sonderborg.dk