logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Restaurering af Snogbæk ved Sundeved på matr. nr. 8, 11, 54, 228 og 250, Snogbæk, Sottrup, og 121, 143, 1027 og 1072b, Sottrup Ejerlav, Sottrup.

Opdateret 12.08.2020

Sønderborg Kommune, Vand & Natur, har udarbejdet et forslag til et vandløbsrestaureringsprojekt i Snogbæk ved Sundeved. Projektet en del af implementering af Statens Vandområdeplan 2015-2021 for hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland. Realisering af projektet er medvirkende til at forbedre de fysiske forhold i Snogbæk, og forbedre muligheden for at opfylde statens miljømål om God Økologisk Tilstand i vandløbsforekomsten. Der kan kommes med indsigelser m.m. i en 8 ugers periode til og med 7. oktober 2020.