logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Revurdering med påbud til IE husdyrbrug

Opdateret 25.02.2021

Sønderborg Kommune meddeler hermed revurdering af miljøgodkendelserne til ejendommen Ladegårdsvej 6, 6300 Gråsten efter § 39 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020. jf. § 41 i lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven).

Revurderingerne er foretaget med henblik på at implementere EU BAT-konklusionerne fra 2017.

I forbindelse med afgørelserne har Sønderborg Kommune vurderet, at ejerne har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedste tilgængelig teknologi, og at produktionerne i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab og miljø.

Klagefristen udløber d. 25. marts 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.