logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Socialpolitik 2021 - 2024

Opdateret 09.10.2020

Socialpolitikken 2021 – 2024 ”Fælles om et liv med muligheder” udspringer af Sønderborg Byråds vision og fokus på et godt liv. Visionen sætter borgernes ressourcer, potentialer og muligheder i centrum. Målet er, at borgerne skal have et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv – med udgangspunkt i den enkeltes håb, drømme og mål for fremtiden, uanset baggrund, situation og etnicitet. 

Socialpolitikken er vores fælles udgangspunkt for, hvordan vi prioriterer opgaver på det sociale område. Det er med socialpolitikken i hånden, at vi laver fremtidige planer for socialområdet og støtter borgerne til at blive mest mulig selvhjulpne. Alle mennesker er værdifulde og vi har tillid til at alle kan bidrage til samfundet. Med udgangspunkt i høj faglighed og fleksibilitet understøtter socialpolitikken, at borgerne udvikler sig og lever det gode liv. 

Målgruppen for politikken er borgere over 18 år med betydelig eller omfattende nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov. Politikken har samtidig fokus på pårørende og frivillige, som spiller en central rolle for den enkelte. 

Visionen vægter den flerfaglige indsats på tværs af socialområdet, sundhed og beskæftigelse højt. Socialpolitikken skal derfor ses i sammenhæng med øvrige politikker i Sønderborg Kommune, hvor vi står sammen om at give borgerne de bedste forudsætninger for selv at tage ansvar for et godt liv i alle aldre. 

”Fælles om et liv med muligheder” bygger videre på den tidligere socialpolitik ”Sammen om det gode liv 2017 – 2020”. Socialpolitikken tager afsæt fra igangværende initiativer samt nationale og regionale udspil og anbefalinger på det sociale område.  

 

Høringsperioden slutter den 30. oktober kl. 23.59.

Høringssvar skal fremsendes til følgende mailadresse: Socialpolitik@sonderborg.dk