logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille midlertidig pavillonbygning med 4 kollegielejligheder på Gråsten Landbrugsskole i en periode på 5 år.

Opdateret 24.06.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille midlertidig pavillonbygning med 4 kollegielejligheder på Gråsten Landbrugsskole i en periode på 5 år på ejendommen matr.nr. 58a, Gråsten Gods, Gråsten Adsbøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.