logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 10 Miljøtilladelse til hønnikeproduktion Bygaden 42, 6440 Augustenborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune meddeler miljøtilladelse efter
Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug § 10
på Bygaden 42, 6440 Augustenborg matr. nr. 2b,
Asserballe Ejerlav, Asserballe til ændring af
dyreholdet fra 20.000 konsumægshøner svarende til
117,65 DE til 80.000 hønniker, i alt 45,71 dyreenheder.