logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 16 b miljøtilladelse til husdyrbrug

Opdateret 23.09.2020

Sønderborg Kommune meddeler miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b på Løgtoft 7, 6300 Gråsten, matrikel 344 Tørsbøl, Kværs til ændring af kvægproduktionen med de stillede vilkår.