logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 16 b miljøtilladelse til husdyrbrug

Opdateret 14.10.2021

Sønderborg Kommune meddeler miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b på
Pommersgaard 2, matrikel 12, Mjels, Vibøgevej, Lysabild ejerlav, til udvidelse af
svineproduktion med de stillede vilkår.