logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 16 b miljøtilladelse til slagtekalveproduktion på Skovvej 40, 6430 Nordborg

Opdateret 06.12.2018

Sønderborg Kommune meddeler miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b
på Skovvej 40, 6430 Nordborg, matrikel 103, Havnbjerg ejerlav, Havnbjerg,
til godkendelse af slagtekalveproduktion med de stillede vilkår