logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 16 b miljøtilladelse til svineproduktion på Anholt 2, 6440 Augustenborg

Opdateret 28.06.2018

Sønderborg Kommune meddeler miljøtilladelse efter Lov om husdyrbrug og
anvendelse af gødning m.v. § 16 b på Anholt 2, 6440 Sønderborg, matrikel 228,
Helved, Notmark, til godkendelse af svineproduktionen med de stillede vilkår.