logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 16 a miljøgodkendelse til husdyrbruget på Osmark 10, 6400 Sønderborg

Opdateret 14.07.2020

Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2 på Osmark 10, 6400 Sønderborg, matrikel 30, Snogbæk, Sottrup Ejerlav til udvidelse af svineproduktion med de stillede vilkår.