logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 16 a miljøgodkendelse til svineproduktion på Aabenraavej 169, 6400 Sønderborg

Opdateret 10.07.2018

Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om
husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. § 16 a stk. 2 på
Aabenraavej 169, 6400 Sønderborg, matrikel 2 Ullerup ejerlav,
Ullerup, 172 Avnbøl, Ullerup, til udvidelse af svineproduktion med
de stillede vilkår.