logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 16 a stk. 1 miljøgodkendelse til svineproduktion på Skovvej 36, 6430 Nordborg

Opdateret 20.05.2019

Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens
§ 16 a på Skovvej 36, 6430 Nordborg, matr. nr. 5, Havnbjerg, Havnbjerg, til
godkendelse af eksisterende produktionsarealer med de stillede vilkår.