logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 19 c afgørelse om anmeldelse efter dyrevelfærdsordningen på Nørballe 8, 6400 Sønderborg

Opdateret 27.05.2019

Sønderborg Kommune meddeler den 24. maj 2019 afgørelse om, at etablering
af det anmeldte dybstrøelsesareal i den eksisterende maskinlade kan ske som
anmeldt jf. § 19 c i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse
og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 291 af 6. april 2011.