logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilladelse til anlæg af nyt drænsystem og etablering af åbne overfladiske trug

Opdateret 07.01.2021

Tilladelse til regulering af vandløb efter VBL 21 på matr. nr. 519, Kværs Ejerlav, Kværs