logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilladelse til nyanlæg af drængrøft ved Lysabildgade på Sydals

Opdateret 03.09.2020

Sønderborg Kommunes ejendomskontor har fået tilladelse til at anlægge drængrøft på matr. nr. 26, Lysabild, Lysabild. Formålet med grøften er at beskytte nogle ejendomme på Lysabildgade mod afstrømmende overfladevand.