logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilladelse til regulering af privat rørlagt vandløb på matr. nr. 1466 og 1448, Broager Ejerlav, Broager, og 39, Skodsbøl, Broager, ved Nejs Bjerg i Broager. Afgørelse efter vandløbsloven.

Opdateret 18.05.2020

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en intern ansøgning fra Projekt og Anlæg, om regulering af et rørlagt vandløb ved Broager. Vandløbet ønskes forflyttet, væk fra private haver og Loddenmosebæk, så det i stedet får afløb direkte til nedstrømsliggende sø. Afgørelsen kan påklages i 4 uger frem til den 15. juni 2020.