logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilladelse til sløjfning af overkørsel på Fægteborg Bæk i Stevning Mose ved Nordborg

Opdateret 22.07.2020

Sønderborg Kommunes ejendomskontor ønsker at sløjfe en overkørsel på Fægteborg Bæk, matr. nr. 717 Nordborg. Overkørslen bærer præg af at have været ubrugt i adskillige år og den er en medvirkende årsag til, at området i perioder lider af dårlige afvandingsforhold.

Tilladelsen kan påklages.