logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Danfoss Power Solutions ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

Opdateret 26.04.2022

Sønderborg Kommune har den 26. april 2022 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss Power Solutions ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1 og miljøvurderingslovens § 21.  Virksomheden har søgt om at etablere et sprøjtemaleanlæg med tilhørende forbehandlingsanlæg og decentralt kemilager i bygning L16.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er til den 24. maj 2022.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.