logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Fjernvarme AMBA, Vestermark 14B

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har den 7. september 2015 meddelt tillægsgodkendelse til Sønderborg Fjernvarme AMBA, Vestermark 14b, 6400 Sønderborg, som vil ændre frakørselsforholdene, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1. 

Klagefristen er til den 5. oktober 2015.
 
Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.