logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tillæg til miljøgodkendelse til LINAK Profiles ApS, Rønsdam 60, 6400 Sønderborg

Opdateret 08.02.2022

Sønderborg Kommune har den 8. februar 2022 meddelt tillægsgodkendelse til LINAK Profiles ApS, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Virksomheden har søgt om udvidelse af virksomheden med en tilbygning, som skal rumme nye save og svejseanlæg.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 8. marts 2022.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.