logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse til Sønderborg Affald A/S

Opdateret 15.09.2020

 

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Sønderborg Affald A/S

Sønderborg Kommune har den 11. september 2020 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Gråsten Genbrugsplads, Ravnsbjergvej 4A, 6300 Gråsten, som vil udvide deres driftstid til døgnåbent., jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 11. september 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 9. oktober 2020.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.