logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse til Sundeved Genbrugsplads, Langbroparken 2, 6400 Sønderborg

Opdateret 21.02.2020

Sønderborg Kommune har den 21. februar 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Sundeved Genbrugsplads, Langbroparken 2, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Sønderborg Affald A/S har søgt om ændret placering af affaldsfraktioner på Sundeved Genbrugsplads.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 20. marts 2020.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.