logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af parkeringsplads i Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg

Opdateret 03.03.2021

Sønderborg Kommune har den 3. marts 2021 meddelt tillægsgodkendelse til Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 1, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Lufthavnen har søgt om udvidelse af parkeringspladsen.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 31. marts 2021.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.