logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg

Opdateret 07.06.2021

Sønderborg Kommune har den 7. juni 2021 meddelt tillægsgodkendelse til Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Universe Science Park har søgt om to midlertidige aktiviteter, som skal foregå 6 uger i sommerperioden 2021.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 7. juni 2021 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 5. juli 2021.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.