logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget kommuneplantillæg for Dybbøl Bygade 58, Dybbøl, Sønderborg

Opdateret 28.06.2019

Sønderborg Byråd har den 22. maj 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13, der omfatter Dybbøl Bygade 58, matr.nr. 426, samt del af matr.nr. 359, Dybbøl ejerlav.

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af området fra offentligt formål til boligformål. Tillægget til kommuneplanen danner grundlag for en lokalplan for det pågældende område, som er i høring indtil den 22. juli 2019.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra kommuneplantillæggets offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om kommuneplantillæggets lovlighed, herunder dets lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over kommuneplantillæggets hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Kontakt

Arkitekt og Seniorplanlægger
Kristian Holm Jacobsen

Tlf.: 88 72 55 57
E-mail: khja@sonderborg.dk