logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget kommuneplantillæg for Nordals Naturpark

Opdateret 09.10.2020

Sønderborg Byråd har den 30. september 2020 vedtaget kommuneplantillæg nr. 4 for Nordals Naturpark endeligt.

Formålet med kommuneplantillægget er at få godkendt området med de genskabte søer Oldenor, Mjels Sø og Bundsø samt Oksbøl Skov som naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker.

Link til kommuneplantillæg: Nordals Naturpark

Bemærkninger

Der er modtaget én bemærkning i høringsperioden fra Museum Sønderjylland, denne har ikke medført ændringer.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra kommuneplantillæggets offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om kommuneplantillæggets lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over kommuneplantillæggets hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.