logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget kommuneplantillæg for Rinkenæs Skole i Rinkenæs

Opdateret 01.04.2019

Sønderborg Byråd har den 27. marts 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029 endeligt.

Du har mulighed for at læse kommuneplantillægget her:

https://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/31#/21481

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra kommuneplantillæggets offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.