logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget kommuneplantillæg for Sønderborg Kaserne

Opdateret 24.05.2019

Sønderborg Byråd har den 22. maj 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 14 for Sønderborg Kaserne til Sønderborg Kommuneplan 2017-2029 endeligt.

Formålet med kommuneplantillægget er at bane vejen for en ny lokalplan for området, som skal muliggøre at de bevaringsværdige kasernebygninger får nyt liv. Dette sikres ved at udlægge området med kommuneplanramme 4.2.008.C, som fastsætter anvendelsen i området til centerområde med kontor og serviceerhverv, offentlige formål, og øvrige ferie- og fritidsformål.

Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til kommuneplantillægget i høringsperioden.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra kommuneplantillæggets offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om kommuneplantillæggets lovlighed, herunder dets lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over kommuneplantillæggets hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Kontakt

Arkitekt og Byplanlægger
Peter-A. G. Simonsen

Tlf.: 88 72 55 57
E-mail: pesi@sonderborg.dk