logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget kommuneplantillæg: Udvidelse af aflastningsområdet Center Øst

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Byråd har den 4. april 2018 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 1: Udvidelse af aflastningsområdet Center Øst.

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide aflastningsområdet Center Øst for at fremtidssikre og skabe plads til store udvalgsvarebutikker, som i dag ikke finder naturlig plads i Sønderborgs bymidte.

I dag er det eksisterende aflastningsområdet fuldt udbygget, og det er ikke muligt at etablere flere butikker i området.

Bemærkninger til kommuneplantillægget har ikke medført ændringer.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra kommuneplantillæggets offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over kommuneplantillæggets hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.