logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan for boligområde ved det gamle gartneri i Blans

Opdateret 12.05.2022

Sønderborg Byråd har den 27. april 2022 vedtaget lokalplan 5.4-1 for boligområde ved det gamle gartneri i Blans endeligt.

Formålet med lokalplanen er skabe mulighed for udstykning og bygge åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.

Bemærkninger til lokalplanen har medført blandt andet følgende ændringer:

  • Vejen i området bliver belagt med asfalt
  • Vejen igennem det nye boligområde skal ikke også bruges som adgang for landbrugskøretøjer
  • Vejnavn, også for boliger på eksisterende stikvej ændres til Gartnertoften
  • Jord soldes i forbindelse med byggemodning
  • Valg af materialer til sekundær bebyggelse er frit

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.