logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan for Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot i Gråsten

Opdateret 05.10.2018

Sønderborg Byråd har den 3. oktober 2018 vedtaget lokalplan nr. 7.1-6 for Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot, Gråsten endeligt.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en gennemgribende fornyelse af køkkenhaven, som både omfatter havens dyrkningsarealer, etablering af nye bygninger, adgangsforhold og tilgang til den omgivende natur.

Bemærkninger

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

  1. I lokalplanens § 3.2 er tilføjet ”skoleklasser”, så ordlyden i bestemmelsen bliver:
    ”… i form af eksempelvis lokalbefolkningen, turister, skoleklasser og faglige interessegrupper…”
  2. I § 3 er tilføjet en bestemmelse (§ 3.3) med følgende ordlyd:
    ”Inden for haveanlægget kan der etableres et besøgscenter for havens publikum, med havebutik og café hvorfra der må ske salg og servering af køkkenhavens egenproduktion.”

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.