logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan for Erhvervsområde Sønderborg Nord

Opdateret 03.03.2021

Sønderborg Byråd har den 24. februar 2021 vedtaget lokalplan nr. 4.9-4 R2 for Erhvervsområde Sønderborg Nord endeligt.

Link: Lokalplan for Erhvervsområde Sønderborg Nord (nr. 4.9-4 R2)

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af et service og logistikcenter i erhvervsområdet Sønderborg Nord. Lokalplanen er en revision af lokalplan 4.9-4 R1 og ændringerne i nærværende lokalplan omhandler primært den vestlige del af lokalplanområdet.

Bemærkninger

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

  • Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med den offentlige høring bedt Sønderborg Kommune redegøre for, at lokalplanen ikke medfører begrænsninger på Sønderborg Kraftvarmeværk, som betegnes som en virksomhed af national interesse. Dette har medført en præcisering af afsnittet Kommuneplan og Miljøforhold.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.