logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vedtaget lokalplan for etageboliger ved Nørre Havnegade i Sønderborg

Opdateret 29.05.2020

Sønderborg Byråd har den 27. maj 2020 vedtaget lokalplan nr. 4.2-22 for etageboliger ved Nørre Havnegade i Sønderborg endeligt.

Lokalplan er udarbejdet på baggrund af konkrete planer om at opføre et etageboligbyggeri på byggefelt 06 i området mellem det allerede opførte kontorbyggeri (Videnshuset) og hotel Alsik på Sønderborg Nordhavn. Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til etageboliger og sikre, at projektet opføres i overensstemmelse med retningslinjerne fastlagt i rammelokalplanen og designguiden for Sønderborg Nordhavn.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.