logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplan for hotel, restaurant, kontorer og offentlige formål på kasernen i Sønderborg.

Opdateret 06.09.2019

Sønderborg Byråd har den 28. august 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.2-20 for hotel, restaurant, kontorer og offentlige formål på kasernen i Sønderborg endeligt.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre nye anvendelser af kasernebygningerne så området kan få nyt liv, samt at sikre de bevaringsværdige bygninger for eftertiden.

Bemærkninger

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

Sprogfejl og lignende fejl og mangler er rettet forud for offentliggørelsen af den endelige plan.

Herudover har forvaltningen tilføjet et manglende afsnit til lokalplanens redegørelse vedrørende ekspropriation.

 

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retlig eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles.

 

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanens offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.